Vakmanschap in schilderen en decoreren

Schildersbedrijf Gabriel

één van de oudste schildersbedrijven in de regio

Gabriël is een van de oudste schildersbedrijven in deze streek. In oude boeken is te achterhalen dat het bedrijf al in 1888 bestond. De familie is afkomstig uit Dieren, maar omdat Gabriël in Loenen veel werk had, was het handiger om toendertijd in Loenen te gaan wonen. Elke dag met de handkar van Dieren naar Loenen was een flink eind. Er werd veel gewerkt op landgoed Ter Horst met kasteel, boerderijen en wasserijen.

Het gezin Gabriël ging destijds wonen aan de Engelenweg in Loenen. In 1907 bouwde Gabriël aan de Hoofdweg in Loenen een eigen woning met werkplaats. Van daaruit werd de zaak verder uitgebreid. De vestiging in Loenen werd te klein en zo werd in 1970 besloten in Eerbeek een pand aan de Loenenseweg te kopen.

De opening van deze verfwinkel vond plaats op 30 oktober 1970 en werd enkele jaren later, om precies te zijn op 11 augustus 1976, een Decorette winkel. Na diverse verbouwingen in Eerbeek werd in 2000 besloten om Loenen te sluiten en alle werkzaamheden in Eerbeek te concentreren.

Tegenwoordig wordt het bedrijf geleid door de 4e generatie, namelijk door Gerard Gabriël. Hij staat met zijn vrouw Diana en zijn hele team voor u klaar om mooi en goed werk af te leveren. In de winkel wordt Gerard ondersteund door Gonny Deelman en Warja Gouwerok. Voor het schildersbedrijf wordt hij bijgestaan door een vaste groep van vakmannen, ervaren schilders en een glaszetter.

Pand Schildersbedrijf en Decorette Gabriel Eerbeek in vroegere tijden 

Privacy policy

Doeleinden van gegevensverwerking.

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als klant in het geval u een verzoek indient via onze website. Wij verwerken in dat geval verschillende gegevens van u zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.

Het doel van deze gegevensverwerking is de uitvoering van uw verzoek via onze website, het maken van een afspraak c.q. contact opnemen met u om uw vraag te beantwoorden. Om een overeenkomst te kunnen uitvoeren kan het noodzakelijk dat we persoonsgegevens verstrekken aan onze leveranciers en bezorgdiensten. 

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de verwerking en voltooiing van een opdracht c.q. bestelling. Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor de doeleinden zoals genoemd hierboven. Uw gegevens zullen niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers worden verstrekt zonder een geldige grondslag. Waar nodig worden verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren.

Beveiliging en bewaarbeleid 

We beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier. Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.

Uw rechten

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacy Statement
Schildersbedrijf & Decorette Gabriël behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

 

Vraag eenvoudig en snel een
offerte aan
Vraag offerte aan
Actie'.

20% korting op Sikkens lakken

'.

Schildersbedrijf Gabriel

vakmanschap sinds 1896

Inspiratie en acties'.

Verf, behang, gordijnen, vloeren. Wij helpen u graag!

Schildersbedrijf Gabriel Eerbeek

wandafwerking - onderhoud binnen en buiten

Sikkens actie'.

20% korting op Sikkens

'.

We zien u graag in onze winke!l

NB: op maandag gesloten

Decorette actie '.

Jubileum actie: €1000 cashback

 

Openingstijden:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
 
winkel gesloten
09:00 - 17.30
09:00 - 17.30
09:00 - 17.30
09:00 - 18.00
09:00 - 16:00
 

Contact:

Adres
Loenenseweg 36
6961 CR Eerbeek

 

  Telefoon
  0313-651387


  E-mailadres
  info@schildersbedrijfgabriel.nl